Home Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

1. KABÜLLER

 1. WWW.BİDEBUNUİZLE.COM SİTESİ kullanıcı sözleşmesini onaylayan üyelere ve siteye üye olmaksızın siteyi ziyaret eden kullanıcılara (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) iş bu sözleşme hükümlerine uygun olarak siteden faydalanma hakkı sağlar.
 2. WWW.BİDEBUNUİZLE.COM SİTESİ Web sitesini ziyaret ederek ve BİDEBUNUİZLE.COM’a ait ya da BİDEBUNUİZLE.COM aracılığı ile erişilen ürünleri, yazılımları, beslemeleri ve hizmetleri kullanarak iş bu sözleşmedeki hükümleri kabul etmiş sayılırsınız. Sözleşme hükümlerini kabul etmiyorsanız lütfen BİDEBUNUİZLE.com hizmetlerini sitesini ve hizmetlerini kullanmayınız.
 3. WWW.BİDEBUNUİZLE.COM sitesi iş bu sözleşmedeki hükümleri herhangi bir zamanda değiştirebilir ve yenileyebilir. KULLANICI değişen ve yenilenen hükümlere de tabi olduğunu kabul eder.
 4. WWW.BİDEBUNUİZLE.COM SİTESİ, KULLANICININ sözleşme yükümlüklerine aykırı davrandığını tespit ettiği takdirde hiçbir uyarı ve ihtara gerek kalmaksızın ilgili KULLANICININ üyeliğini ve tüm verilerini silebilir/askıya alabilir.

2.HİZMET

 1. Bu sözleşmedeki hükümler, siteye “İÇERİK” katkısında bulunanlar dâhil tüm KULLANICILAR için geçerlidir. “İÇERİK” metin, yazılım, grafik, fotoğraf, müzik, ses, video, interaktif unsurlar ve sitede görüntüleyeceğiniz, erişeceğiniz ya da siteye ekleyeceğiniz diğer materyalleri içerir.
 2. WWW.BİDEBUNUİZLE.COM Web sitesinde BİDEBUNUİZLE’IN bünyesinde ve kontrolünde olmayan üçüncü şahıslara ait Web sitelerinin bağlantıları olabilir. BİDEBUNUİZLE’IN üçüncü şahıslara ait Web sitelerine ait bağlantıların içeriği, gizlilik politikası ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur ve bunlara dair sorumluluk kabul etmez.
 3. WWW.BİDEBUNUİZLE.COM kullanıcıların Web sitesinde yazılı ve görsel İÇERİK yayımlamasına, paylaşmasına, barındırmasına izin verir. Ancak WWW.BİDEBUNUİZLE.COM içeriklerden sorumlu değildir ve içeriklerin gizliliğini taahhüt etmez.
 4. WWW.BİDEBUNUİZLE.COM SİTESİ istediği takdirde vermiş olduğu hizmeti tamamen durdurabilir, askıya alabilir ya da değiştirebilir ve kısıtlayabilir.
 5. WWW.BİDEBUNUİZLE.COM sitesi, kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri barındırmakla birlikte, İçeriklerin yedeklenmesinden ve saklanmasından sorumlu değildir.

3. GENEL KULLANIM ŞARTLARI VE SINIRLAMALAR

WWW.BİDEBUNUİZLE.COM Web sitesindeki bazı hizmetlerin kullanımı için bir BİDEBUNUİZLE ya da Facebook hesabı oluşturulmalıdır. Hesap oluşturulurken KULLANICI, bilgilerini doğru ve tam olarak sunmalıdır. Hesaplardaki aktivitelerden sadece söz konusu hesabın sahibi olan KULLANICI sorumludur ve KULLANICI hesap bilgilerini korumakla yükümlüdür. KULLANICI, hesaptaki bir güvenlik sorununu, hesabın yetkisiz olarak kullanılmasını hemen BİDEBUNUİZLE’A bildirmelidir. KULLANICI, hesabının yetkisiz olarak kullanılmasından doğabilecek zararlardan kendisi sorumludur.

KULLANICILAR aşağıdaki hükümler doğrultusunda WWW.BİDEBUNUİZLE.COM hizmetlerinden faydalanabilirler.

KULLANICI, BİDEBUNUİZLE.COM’UN sunduğu paylaşım araçları (Sosyal ağ butonları, gömülü video yani ‘embed’ özelliği gibi) dışında BİDEBUNUİZLE’IN yazılı izni olmaksızın HİZMETİN YA DA İÇERİĞİN dağıtımını, paylaşımını yapmayacağını kabul eder.

KULLANICI, BİDEBUNUİZLE.COM’UN herhangi bir parçasını değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI, BİDEBUNUİZLE.COM web sitesindeki İÇERİĞE, BİDEBUNUİZLE.COM’UN sağladığı video gösterim sayfaları, gömülü video özelliği ya da BİDEBUNUİZLE.COM’UN özel olarak sağladığı diğer araçlar dışında başka bir araçla, teknolojiyle erişmeyeceğini kabul eder.

KULLANICI, WWW.BİDEBUNUİZLE.COM Web sitesindeki kullanıcılara ait hesaplardaki kişisel bilgileri toplamayacağını ve web sitesi tarafından sağlanan iletişim araçlarını ticari istekler için kullanmayacağını kabul eder.

KULLANICI spam niteliğinde yani diğer kullanıcıları yanıltıcı, amacı dışında kullanılan, kullanıcıyı istemediği yerlere yönlendiren içerikleri paylaşmamayı taahhüt eder.

KULLANICI, WWW.BİDEBUNUİZLE.COM’un yazılı izni olmaksızın Web sitesinin sunduğu hizmetleri aşağıda sıralanan ticari eylemlerde bulunmayacağını kabul eder:

Hizmetlere erişimin satılması,

HİZMETLER ve İÇERİKTE bulunan reklamların, sponsorlukların ya da promosyonların satışı,

Her hangi bir sayfanın reklam, sponsorluk ya da promosyon haklarının satılması,

İÇERİKLERE reklam alınması

KULLANICI gömülü video özelliğini kullandığı takdirde video oynatıcısının herhangi bir parçasını değiştirmemeyi, engellememeyi kabul eder.

KULLANICI, WWW.BİDEBUNUİZLE.COM Sitesi ve hizmetleri kullanımında, T.C. yasalarına bağlı olacağını, üçüncü kişilerin haklarına, kişilik haklarına ve fikri sınaî haklara tecavüz etmeyeceğini taahhüt eder.

KULLANICI, WWW.BİDEBUNUİZLE.COM’da sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan İÇERİĞİ yayımlayabilir, paylaşabilir. KULLANICI, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait yazılı veya görsel İÇERİKLERİ paylaşırsa doğacak sonuçlardan, zararlardan kendisi sorumludur.

KULLANICI, WWW.BİDEBUNUİZLE.COM web sitesinde yayımladığı, paylaştığı içeriklerden 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda yer alan ve aşağıda sıralanmış hükümler çerçevesinde sorumludur:

İntihara Yönlendirme: Başkasını intihara azmettirmek, teşvik etmek, başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek suçtur ve kabul edilemez.

Çocukların Cinsel İstismarı: On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar suçtur ve kabul edilemez.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermek suçtur ve kabul edilemez.

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini: Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara vermek suçtur ve kabul edilemez.

Müstehcenlik: WWW.BİDEBUNUİZLE.COM’da müstehcen görüntülerin, yazı veya sözlerin, içeriği yayımlanması, paylaşılması suçtur ve kabul edilemez.

Fuhuş: Bir çocuğu, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, aracılık etmek suçtur ve kabul edilemez.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama: Çocukların, kişilerin kumar oynaması için yer ve imkân sağlamak suçtur ve kabul edilemez.

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar: Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret etmek veya sövmek suçtur ve kabul edilemez.

İfade özgürlüğünün desteklenmesiyle beraber başkasının dini inanışına, siyasi görüşlerine, cinsel tercihine, ırkına, etnik grubuna, cinsiyetine hakaret etmek; kişilere saldırgan bir tavır sergileyip tacizde bulunmak; bu tarz içerikler paylaşmak yasaktır ve kabul edilemez.

WWW.BİDEBUNUİZLE.COM şiddet söylemlerine ve eylemlerine karşıdır. Bir insana, bir canlıya fiziksel ya da sözlü şiddet uygulanmasını içeren; yetişkinlerin ve çocukların psikolojini olumsuz etkileyecek vahşi görüntüler barındıran yayınların paylaşımı yasaktır ve kabul edilemez.

Yasadışı silahların ve paylayıcı maddelerin kullanımı, yapımı, alımı, tedariki ve pazarlanmasıyla ilgili yayınların paylaşımı yasaktır ve kabul edilemez.

Görüntü alınması yasak olan askeriyeye, kamuya ya da özele ait binalar; görüntülerinin yayımlanması yasak olan kişilerle ilgili içerik paylaşılması yasaktır ve kabul edilemez.

KULLANICI, Yüklemiş olduğu içeriklerin sorumluluğun WWW.BİDEBUNUİZLE.COM SİTESİNDE olmadığını, içeriklerin 3. şahıslar tarafından kopyalanarak kullanılabileceğini bu nedenle WWW.BİDEBUNUİZLE.COM sitesinin sorumlu ve yükümlü olmadığını kabul eder.

4. KULLANICI ŞİKAYETİ

WWW.BİDEBUNUİZLE.COM’un içerik sayısının ve her gün eklenen, paylaşılan içeriklerin fazlalığı dolayısıyla 3. maddede belirtilen ve eklenmesi yasak olan içeriklerin yanlışlıkla sitede yer alması durumunda lütfen sitenin iletişim kanallarını kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Şikayetinizle ilgili gerekli işlemler en kısa sürede gerçekleştirilecektir.

5. GARANTİDEN FERAGAT

 1. WWW.BİDEBUNUİZLE.COM Web sitesinin kullanımından doğacak risklerin sorumluluğu KULLANICIYA aittir.
 2. WWW.BİDEBUNUİZLE.COM Web sitesi ve yetkilileri, yöneticileri, çalışanları; sitede yer alan içeriğin doğru ve eksiksiz oluşuyla,
 3. Web sitesinin kullanımından doğabilecek maddi ve manevi zararlarla,
 4. Üçüncü şahısların site üzerinden KULLANICININ cihazına kötü amaçlı yazımlar bulaştırması, yüklemesi ve bu yazılımlar nedeniyle oluşabilecek veri kayıplar, hasarlarla,
 5. Yetkisiz erişim nedeniyle Web sitesinde bulunan kişisel bilgilere erişim ve bu bilgilerin 3. şahıslar tarafından yetkisiz olarak kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlarla,
 6. Web sitesinde reklamı bulunan ürünler, hizmetler, teminatlar ya da diğer Web siteleriyle ilgili sorumluluk ve mesuliyet kabul etmez.

6.HİZMET ŞARTLARININ KABULÜ

 1. KULLANICI, 18 yaşından büyük olduğunu veya reşit olmayıp ebeveynlerinin ya da kendisine bakmakla yükümlü bir kişinin yasal onayına sahip olduğunu ve işbu sözleşmedeki koşulları anladığını ve kabul ettiğini onaylar.
 2. 13 yaşından küçüklerin WWW.BİDEBUNUİZLE.COM’u web sitesini kullanmaması tavsiye olunur. 13 yaşından küçük KULLANICILAR hangi web sitelerini kullanabilecekleri konusunda ebeveynlerine danışabilirler.

Powered by themekiller.com