Cinsiyet Politikası

Birleşmiş Milletler tarafından 1948'de kabul edilen haklar beyannamesi son derece basit: "Tüm insanlar özgür doğar, onur ve haklar bakımından eşittir" ve "Herkes bu bildirgede belirtilen tüm hak ve özgürlüklere, ırk, renk, cinsiyet, dil, din vb. herhangi bir ayrım olmaksızın eşittir oranda sahiptir”.

Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturmalarına rağmen onlara hiçbir zaman eşit fırsatlar verilmemiştir. Cinsiyet eşitliği, temel bir insan hakkı olmanın yanı sıra, barışçıl toplumlara ulaşmak için vazgeçilmez bir önkoşul, potansiyelin bütününü kullanmak için de bir mecburiyettir. Üstelik kadınlar güçlendirildiğinde üretkenliklerini nasıl ortaya koyabildiklerini de herkese gösterdiler.

Ne yazık ki, Türkiye’de kadınlarla erkekler arasındaki fırsat eşitliğini sağlayabilmek için alınması gereken uzun bir mesafe var.

Bu nedenle biz toplumsal cinsiyet şiddetine son vermek için kaliteli eğitimin şart olduğuna, eğitimde kız ve erkek çocukları için fırsat eşitliği sağlanmasının vazgeçilmezliğine inanıyoruz. Kaliteli eğitim aynı zamanda kadın istihdamının artmasına, üst pozisyonlarda daha çok kadının yer almasına neden olacak.
Türk toplumunda, internet ve sosyal medya giderek daha yoğun bir biçimde bilgi kaynağı olarak kullanılıyor, bu da fikirlerin şekillenmesinde sosyal medyanın rolünü arttırıyor.

Medyaya bir meslek olarak gelince, kadınlar eskiye göre mesafe kaydetseler de hala medyada yeterince temsil edilmiyor, yönetici pozisyonunda tercih edilmiyor, karar alma pozisyonlarındaki dezavantaj devam ediyor

Ayrıca medya içeriğinde hala toplumsal cinsiyet klişeleri hakimiyetini koruyor. Sosyal medya ise bir yandan kadına yönelik haksızlıkların duyurulmasında önemli rol oynarken yoğun bir kullanıcı grup tarafından nefret söyleminin aracı olarak da görülüyor. Bütün bu aksayan noktalarda yapılması gereken çok iş, alınması gereken çok yol var.

Bidebunuizle kendi işgücünde cinsiyet eşitliğini ilerletmeye kararlıdır, tedarikçiler, danışmanlar ve iletişim kurduğu tüm tarafların yanı sıra aktif olarak medya içeriğinde cinsiyet eşitliğini savunur. [Bidebunuizle] personelinin %50’si kadındır. Hem YouTube'a hem de gazete kolu Gazete Pencere'ye katkıda bulunanlar cinsiyet ile ilgili hassasiyetlerimizi ezici çoğunlukla sahiplenir.

Medya’da Cinsiyet Eşitliği için 16 önerisi olan Avrupa Konseyi’nin beyanına tam uyum içinde olduğumuz da hem personelimiz hem de iş ortaklarımız, paydaşlarımız, okurlarımız tarafından yakinen bilinmektedir. (https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c7c7e

Eşit muamele ve eşitliği içeren faaliyetlerimizin önemli bir ilkesi ücret politasıdır. Tüm çalışanlarımız, BBI ve Gazete Pencere bünyesinde ücret politikasının cinsiyet ayrımına dayanmadığını bilir ve talepler buna göre oluşur.

Kendi içimizde bu eşitliği sağlarken yayın politikamızın da bu ilkelere uygun oluşturulduğunu söylemek isteriz. Kadın, kadınların uğradığı haksızlıklar, şiddete sıfır tölerans, kadının toplum içindeki konumunun yükseltilmesi, kaliteli eğitim yayın politikamızın bir parçasıdır. Yayınlarımızda cinsiyetçi bir dil kullanılmaması konusu da kırmızı çizgimizdir.