Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1.Bu politika ile ilgili
Bidebunuizle Basın Yayıncılık ve Gazetecilik Limited Şirketi (“Bidebunuizle”) ve bu şemsiye altında yayın yapılan bütün platformlarda (Gazete Pencere, Radyo Karakutu, Bidebunuizle) rüşvet ve yolsuzluğa "hoşgörü yok" yaklaşımını benimsiyoruz, iş ilişkilerimizde ve habercilik operasyonlarımızda adil, dürüst ve şeffaf davranmaya özen gösteriyoruz.

Bu politikamız şirket çalışanları tarafından da net bir biçimde bilinmektedir. Şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele konusundaki sıfır tölerans politikasına aykırı hareket eden bidebunuizle veya Gazete Pencere çalışanları yada paydaşlarına müsamaha gösterilmez ve sözleşmeleri fesih edilir, ya da paydaşlık ilişkisine son verilir.

2. Bu politika kimi bağlar?
Yolsuzlukla mücadale politikası tüm seviyelerdeki çalışanları, yöneticiler, ajans çalışanları, geçici çalışanlar, gönüllüler, stajyerler, yükleniciler, harici danışmanlar, üçüncü taraf temsilcileri ve işletme dahil olmak üzere bizim için veya bizim adımıza herhangi bir kapasitede çalışan tüm kişiler için geçerlidir.

3. Rüşveti nasıl tanımlarız?
Rüşvet, yasadışı, etik olmayan, güven ihlali veya herhangi bir şekilde uygunsuz olan eylem için mali veya başka bir teşvik veya ödül anlamına gelir. Rüşvet para, hediyeler, krediler, ücretler, indirimler, bir sözleşmenin verilmesi veya başka herhangi bir avantaj veya fayda şeklinde olabilir.

Rüşvet, rüşvet teklif etmeyi, vaat etmeyi, vermeyi, kabul etmeyi veya aramayı içerir.

Her türlü rüşvet kesinlikle yasaktır. Belirli bir eylemin rüşvet teşkil edip etmediğinden emin değilseniz, bunu müdürünüze vaya Bidebunuizle'deki üst yöneticinize, yahut Operasyon Direktörünüze (nilaycann@ gmail.com) bildirin.

Kaçınılacak durumlar:
a. Karşılığında bir iş avantajı elde edileceği beklentisiyle veya alınan herhangi bir işi ödüllendirmek (örnek haber yayınlatmak, konuk olmak) için herhangi bir ödeme, hediye, ağırlama veya başka bir fayda vermek veya teklif etmek;
b. Kendilerine veya başkalarına iş avantajı sağlayacağımız beklentisiyle yapıldığını bildiğiniz veya şüphelendiğiniz üçüncü bir taraftan gelen herhangi bir teklifi kabul etmek.

4. Hediyeler ve ağırlama
Bu politika, ilişkiler kurmak, Bidebunuizle veya Gazete Pencere’nin imajını veya itibarını korumak veya olağan işlerimiz sırasında haber yaymak için bilgi toplamak gibi meşru amaçlarla makul ve uygun konukseverlik yapılmasını veya kabul edilmesini yasaklamaz.

Bir hediye veya ağırlama, aşırı derecede cömert veya abartılı ise veya herhangi bir tercihli muamele için bir teşvik veya ödül olarak görülebiliyorsa (örneğin, bir haber yayınlatılması veya konuk olarak tercih edilmesini sağlamak) uygun olmayacaktır.

Hediyeler, koşullara bağlı olarak ve hediyenin nedeni dikkate alınarak uygun türde ve değerde olmalıdır. Hediyeler nakit veya nakit eşdeğeri (kuponlar gibi) içermemeli veya gizli olarak verilmemelidir. Hediyeler kendi adınıza değil, Bidebunuizle veya Gazete Pencere adına verilmelidir.

Mevcut tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza Bidebunuizle bedava gazete aboneliği veya ilgili ürünler gibi değeri düşük promosyon hediyeler verilebilir ve onlardan eşdeğer hediyeler kabul edebiliriz.

5. Kayıtların tutulması
Çalışanlarımız yapılan tüm ağırlama veya hediyeleri beyan etmeli ve yazılı bir kaydını tutmalıdır. Çalışanlarımız ayrıca ağırlama, hediyeler veya ödemelerle ilgili tüm masraf taleplerini, harcama politikamıza uygun olarak üçüncü şahıslara iletmeli ve harcama nedenini kaydetmelidir.

Haber kaynakları da dahil olmak üzere üçüncü şahıslarla olan ilişkilerle ilgili tüm hesaplar, faturalar ve diğer kayıtlar kesin doğruluk ve tamlık ile hazırlanmalıdır. Uygunsuz ödemeleri kolaylaştırmak veya gizlemek için hesaplar "kayıt dışı" tutulmamalıdır.

6. Şüpheniz varsa
Size rüşvet teklif edilirse veya rüşvet vermeniz istenirse veya herhangi bir rüşvet, yolsuzluk veya bu politikanın başka bir ihlalinin gerçekleştiğinden veya olabileceğinden şüpheleniyorsanız, info@gazetepencere.com veya Bidebunuizle Operasyon Direktörü nilaycann@gmail.com adresine bildirimde bulunmalısınız.